Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

LovelyHandmade kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van LovelyHandmade.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan LovelyHandmade verstrekt. LovelyHandmade kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom LovelyHandmade gegevens nodig heeft

LovelyHandmade verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet te bereiken bent.

Hoe lang LovelyHandmade gegevens bewaart

LovelyHandmade bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

LovelyHandmade verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aanvragen via mijn account. 

LovelyHandmade zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

LovelyHandmade neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van LovelyHandmade maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn en/of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door LovelyHandmade verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met LovelyHandmade via info@LovelyHandmade.nl.